Specializovaná prenatální péče

Specializovaná prenatální diagnostika

V těhotenství Vám poskytneme komplexní péči a vyšetření Vašeho miminka
Vedoucí lékař, certifikace dle FMF : MUDr. Hynek Hrankay

Jsme jednou z mála soukromých gynekologických ordinací, která se pyšní statutem a možností provádět SPEIALIZOVANOU PRENATÁLNÍ PÉČI.

To znamená, že Vám pod jednou střechou nabízíme a provádíme specializovaná vyšetření v rámci prenatálních screeningů. Naše klientky nemusí tudíž cestovat na vzdálená, spec.pracoviště.

Cílem je vyšetření miminka a mít jistotu, že miminko je geneticky a vývojově v pořádku. Tato vyšetření však nespadají do standartu a nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Nejsou tedy povinná.

V 1. trimestru je základním pilířem vyšetření miminka tzv. trimestrální screening. Zjišťujeme jím riziko postižení plodu genetickou abnormalitou – M.Down, M. Edwards, M. Patau.

Vyšetření rizika preeklampsie, synchronně s I.trim. screeningem

Ve 2. trimestru jsou nově možné tyto varianty:

a) standartní orientační UZ vyšetření plodu v 18-20 t.g. , tj. vyšetření pouze na základní vývojové abnormality. Je hrazeno ze zdrav.pojištění, ovšem nedosahuje potřebných kvalit.

b) SUPERKONZILIÁRNÍ UZ VYŠETŘENÍ PLODU v 20-22 t.g. včetně podrobného vyšetření srdce plodu, tzv. FECHO. Vyšetření není hrazeno ze zdrav.poj a je nově i u nás již zpoplatněno, tak, jako na ostatních superkonziliárních pracovištích.

Ve 3.trimestru –  Superkonziliární vyšetření rizika růstové retardace plodu ve 36-37 týdnu gravidity

Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Vyšetření není hrazeno zdrav.pojišťovnou

Provádíme:

  • Prvotrimestrální, tzv NT screening – kombinovaný test (M. Down, M. Edwards, M. Patau)
  • ultrazvukové vyšetření minormarkerů chromozomálních aberací – doplněk I. trim. Screeningu
  • Superkonziliární UZ vyšetření ve 20-22 týdnu gravidity – detekce vrozených vývoj.vad plodu
  • Fetální echokardiografie – detekce vrozených srdečních vad plodu
  • Vyšetření rizika preeklampsie

Prvotrimestrální skríning

V týdnu gravidity 10-14 nabízíme vyšetření rizik genetických vad plod, tzv. NT screening. Vyšetření je prováděno držitelem licence pro superkonziliární prenatální vyšetření plodu, certifikovaným dle FMF foundation. Výsledkem vyšetření je stanovení rizika výskytu Downova, Edwardsova a Patauova syndromu pro daný plod. Výsledky hodnotí program Astraia. Laboratorní vyšetření zajišťuje laboratoř Spadia.

V ČR tento screening provádějí jen akreditovaní a specializovaní lékaři a pracoviště.

Jak probíhá prvotrimestrální screening?
Prvotrimestrální screening je vlastně kombinací vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu, která jsou vyhodnocena speciálním počítačovým programem. Zároveň tento program dokáže vypočítat riziko pro těhotnou ženu i plod tím, že bere v úvahu tři hlavní faktory – věk nastávající maminky, výsledky z vyšetření její krve a vyšetření plodu ultrazvukem ve 12. a 14. týdnu gravidity. Tím lze vyloučit až 90 % závažných vrozených a vývojových vad.
Výsledky a další postup Vám ihned v den screeningu sdělí kompetentní lékař. Cena viz. ceník, výhodou je proplácení screeningu  pojišťovnami po doložení námi vystaveného daňového dokladu.

Trisomy test

Alternativní metoda genetického vyšetření. Jedná se o screening RNA plodu z krve matky od 11 týdne gravidity. Screening možno provést na přání pacintky. Provádíme ve spolupráci s laboratoří SPADIA za bezkonkurenčně nejnižší cenu na trhu – viz. ceník.

Úspěšnost vyšetření je cca 99%.

Odkaz: www.trisomytest.cz

 

Vyšetření rizika preeklampsie

Nově u nás v ambulanci nabízíme možnost vyšetření rizika preeklampsie u maminek v I. trimestru. Tento screening je možné provést individuélně, nebo společně s I. trim. screeningem na genet. rizika plodu.

 

Co je to preeklamsie?

Preeklampsie je závažné onemocnění, které se vyskytuje pouze v těhotenství, a které se projevuje trojicí příznaků – zvýšení krevního tlaku, velké ztráty bílkovin v moči a celkové otoky. Postihujíce asi 2-8% těhotných žen, projevuje se po 20. týdnu těhotenství a v nejzávažnějších případech může vést až k vyvolání předčasného porodu či k ukončení těhotenství císařským řezem, což může být spojeno se závažnými komplikacemi pro novorozence. Bohužel může dojít i k ohrožení zdraví a života rodičky. Test na stanovení rizika preeklampsie je možné provést souběžně se screeningem v I. Trimestru. Nutná je včasná diagnostika – pravidelná vyšetření krev.tlaku, moči a nově i tento screening). Úspěšnost screeningu je cca 90%.

Vyšetření je vhodné pro všechny těhotné, ovšem tím víc u žen s rizikovými faktory, mezi něž patří (těhotné se zvýšeným krevním tlakem, preeklampsií v předchozím těhotenství či v rodinné anamneze, diabetičky, těhotné více než 35 let, prvorodičky, ženy s autoimunitním onemocněním aj.)

 

Screening má 3 části:

  • ultrazvukové vyšetření krevního toku v děložních tepnách certifikovaným sonografistou(certifikát z FETAL MEDICINE FOUNDATION London)
  • opakované měření krevního tlaku na obou horních končetinách dle přesně stanoveného postupu
  • náběr krve těhotné – stanovení hladiny placentárního růstového faktoru (PLGF)

 

Při pozitivním screeningu, tj. zvýšeném riziku preeklampsie, je těhotné doporučena preventivní léčba, která významně snižuje jak možnost vzniku, tak i závažnost případného onemocnění.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena viz. ceník.

UZ vyšetření v rámci prenatální poradny

V dnešní době se stalo zvykem, že součástí každé těhotenské poradny se provádí UZ vyšetření plodu. Pojišťovny toto ne úplně akceptují. Platby pojišťoven se v tomto značně liší a nyní u nás v ambulanci dostane každá maminka rozpis možností UZ vyšetření, která jsou pro ni ze zdrav.poj. hrazená. UZ vyšetření nad tento rámec si maminky budou hradit samy. Děkujeme za pochopení.

No Comments

Comments are closed.