Komplexní prenatální péče

Naše ambulance nabízí komplexní služby pro těhotné pacientky

Od 1.1.2020 došlo ke změnám ve vedení péče o těhotné, informace získáte v ambulanci nebo zde:

I. Trimestr (6 -14 týden)

Vyšetření cca v 6-8 týden – potvrzení intrauter. grav. v 6 -7 t.g.

Vyšetření cca v 10-11 týdnu – poradna, těhotenské odběry krve ( KO, protilátky, HbSAG, HIV, Syphilis, glukosa), event. odběry na screeningy / I. trim. NT screening, vyšetření rizika preeklampsie/

II. Trimestr (14 -28 týden)

Vyšetření cca v 17-18 týdnu – poradna, UZ vyšetření v rámci základního, orient. II.trim. screeningu

Vyšetření cca v 25-26 týdnu – poradna, orient. UZ vyšetření, oGTT

Pozn: u Rh negativních aplikace anti D imunizace mezi 28-30 t.g. /hradí pojišťovny/

III. Trimestr (od 28 týdne…)

Vyšetření cca v 30-32 týdnu – poradna, odběry krve, UZ vyšetření ve III. trim.

Vyšetření cca v 36 -37 týdnu – poradna, UZ vyšetření (orient) nebo specializované (viz níže), GBS – kultivace pochvy.

Vyšetření cca v 38-39 týdnu – poradna, CTG a předání do péče porodnice od 40 t.g.

Vyšetření nad rámec standardní péče

Screeningové a superkonziliární ultrazvukové vyšetření plodu

12-14 t.g. I. trim. screening + vyšetření rizika preeklampsie / nehradí pojišťovna/

20-22 t.g. Superkonziliární vyšetření plodu + fetální echo / nehradí pojišťovna/

36-37 t.g. Superkonziliární vyšetření plodu v rámci zjištění růstové retardace plodu/nehradí poj/

Každá těhotná má možnost dalších vyšetření (četnější poradny, četnější UZ vyšetření, 3D/4D UZ, odběr toxoplasmosy + jiné odběry…) …toto již ovšem nespadá do standardu těhotenské péče a vyšetření si hradí těhotná sama.

stage1
 • 5
  Zjištění těhotenství a návštěva u lékaře. První nevolnosti a těhotenské příznaky.
 • 9
  Nevolnosti se stupňují. Určení termínu porodu dle ultrazvukového vyšetření.
 • 13
  Vyšetření genetických vad plodu - ideální období. Nevolnosti ustupují.

stage2
 • 18
  Začátek vyšetření vrozených vývojových vad plodu. Podrobné vyšetření srdce.
 • 22
  První pohyby plodu.
 • 27
  Těhotenské cvičení. Předporodní kurzy.

stage3
 • 31
  Ultrazvukové vyšetření plodu. Kontrola váhového přírůstku.
 • 36
  Kontrola polohy plodu. Výběr porodnice.
 • 40
  Porod vysněného miminka.
*units in weeks

Pravidelná vyšetření zahrnují:

Sběr anamnestických údajů a určení míry rizika

 • Zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
 • Chemickou analýzu moči
 • Bimanuální vaginální vyšetření
 • Detekci známek vitality plodu

Další těhotenská vyšetření zahrnují:

Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne včetně záchytu genetických abnormalit plodu
Ultrazvukové vyšetření plodu v 18-20 týdnu těhotenství
SUPERKONZILIÁRNÍ UZ VYŠ.PLODU + fetální ECHO v 20-22 týdnu gravidity (nadstandard)
Orální glukózo-toleranční test ve 24.-28. týdnu
Profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen ve 28-30 týdnu
Laboratorní vyšetření v 10 a 30. týdnu
Ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. Týdnu
SUPERKONZILIÁRNÍ UZ VYŠ.PLODU v 36-37 týdnu gravidity (nadstandard)
Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B v 36. týdnu
Kardiotokografický non-stress test od 38. týdne

Nadstandardní služby

3D/4D  ULTRAZVUK

 • Možnost provedení UZ vyšetření plodu ve 3D (fotografie) nebo 4D ( uložení obrazových sekvení na flash disk ) formátu. Vyšetření pouze na žádost klientky. 3D/4D UZ vyšetření plodu nepatří mezi screeningové vyšetřovací metody a  tudíž není hrazeno ze zdravotního pojištění.
 • Trimestrální kombinovaný screening
 • Vyšetření rizika preeklampsie těhotné
 • Trim. superkonziliární UZ vyšetření vroz.vývojových vad plodu
 • Vyšetření srdíčka miminka ve 20-22 týdnu gravidity, tzv. FECHO

No Comments

Comments are closed.