Specializovaná prenatální péče

Specializovaná prenatální diagnostika

Vedoucí lékař, certifikace dle FMF : MUDr. Hynek Hrankay

V těhotenství Vám poskytneme komplexní péči a vyšetření Vašeho miminka

 

 

Provádíme:

  • Prvotrimestrální, tzv NT screening – kombinovaný test (M. Down, M. Edwards, M. Patau)
  • ultrazvukové vyšetření minormarkerů chromozomálních aberací – doplněk I. trim. Screeningu
  • Trimestrální UZ screening – ve 20-22 týdnu gravidity – detekce vrozených vývoj.vad plodu
  • Fetální echokardiografie – detekce vrozených srdečních vad plodu
  • Vyšetření rizika preeklampsie

 

Prvotrimestrální skríning

V týdnu gravidity 10-14 nabízíme vyšetření rizik genetických vad plod, tzv. NT screening. Vyšetření je prováděno držitelem licence pro superkonziliární prenatální vyšetření plodu, certifikovaným dle FMF foundation. Výsledkem vyšetření je stanovení rizika výskytu Downova, Edwardsova a Patauova syndromu pro daný plod. Výsledky hodnotí program Astraia. Laboratorní vyšetření zajišťuje laboratoř Spadia.

V ČR tento screening provádějí jen akreditovaní a specializovaní lékaři a pracoviště.

Jak probíhá prvotrimestrální screening?
Prvotrimestrální screening je vlastně kombinací vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu, která jsou vyhodnocena speciálním počítačovým programem. Zároveň tento program dokáže vypočítat riziko pro těhotnou ženu i plod tím, že bere v úvahu tři hlavní faktory – věk nastávající maminky, výsledky z vyšetření její krve a vyšetření plodu ultrazvukem ve 12. a 14. týdnu gravidity. Tím lze vyloučit až 90 % závažných vrozených a vývojových vad.
Výsledky a další postup Vám ihned v den screeningu sdělí kompetentní lékař. Cena viz. ceník, výhodou je proplácení screeningu  pojišťovnami po doložení námi vystaveného daňového dokladu.

 

Trisomy test

Alternativní metoda genetického vyšetření. Jedná se o screening RNA plodu z krve matky od 11 týdne gravidity. Screening možno provést na přání pacintky. Provádíme ve spolupráci s laboratoří SPADIA za bezkonkurenčně nejnižší cenu na trhu – viz. ceník.

Úspěšnost vyšetření je cca 99%.

Odkaz: www.trisomytest.cz

 

Vyšetření rizika preeklampsie

Nově u nás v ambulanci nabízíme možnost vyšetření rizika preeklampsie u maminek v I. trimestru. Tento screening je možné provést individuélně, nebo společně s I. trim. screeningem na genet. rizika plodu.

 

Co je to preeklamsie?

Preeklampsie je závažné onemocnění, které se vyskytuje pouze v těhotenství, a které se projevuje trojicí příznaků – zvýšení krevního tlaku, velké ztráty bílkovin v moči a celkové otoky. Postihujíce asi 2-8% těhotných žen, projevuje se po 20. týdnu těhotenství a v nejzávažnějších případech může vést až k vyvolání předčasného porodu či k ukončení těhotenství císařským řezem, což může být spojeno se závažnými komplikacemi pro novorozence. Bohužel může dojít i k ohrožení zdraví a života rodičky. Test na stanovení rizika preeklampsie je možné provést souběžně se screeningem v I. Trimestru. Nutná je včasná diagnostika – pravidelná vyšetření krev.tlaku, moči a nově i tento screening). Úspěšnost screeningu je cca 90%.

Vyšetření je vhodné pro všechny těhotné, ovšem tím víc u žen s rizikovými faktory, mezi něž patří (těhotné se zvýšeným krevním tlakem, preeklampsií v předchozím těhotenství či v rodinné anamneze, diabetičky, těhotné více než 35 let, prvorodičky, ženy s autoimunitním onemocněním aj.)

 

Screening má 3 části:

  • ultrazvukové vyšetření krevního toku v děložních tepnách certifikovaným sonografistou(certifikát z FETAL MEDICINE FOUNDATION London)
  • opakované měření krevního tlaku na obou horních končetinách dle přesně stanoveného postupu
  • náběr krve těhotné – stanovení hladiny placentárního růstového faktoru (PLGF)

 

Při pozitivním screeningu, tj. zvýšeném riziku preeklampsie, je těhotné doporučena preventivní léčba, která významně snižuje jak možnost vzniku, tak i závažnost případného onemocnění.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena viz. ceník.

No Comments

Comments are closed.