PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM

Vážené maminky, seznamte se s postupem péče o těhotné.

Tento postup je standardem pro péči o fyziologickou těhotnou a je dohodnut Českou gynekologicko – porodnickou  společností spolu s pojišťovnami. Specializovaná vyšetření a vyšetření nad rámec tohoto standardu si těhotné hradí samy.

  • Přehled pojišťovnou hrazených vyšetření během gravidity u fyziolog. těhotné

 

  • Trimestr (6 -14 týden)

Vyšetření cca v 6.-8. týden – potvrzení intrauter. grav. v 6 -7 t.g.

Vyšetření cca v 10.-11. týdnu – poradna, těhotenské odběry krve ( KO, protilátky, HbSAG, HIV, Syphilis, glukosa), event.  odběry na screeningy / I. trim. NT screening, vyšetření rizika preeklampsie/

  • Trimestr (14 -28 týden)

Vyšetření cca v 17.-18. týdnu – poradna, UZ vyšetření v rámci základního, orient. II.trim. screeningu

Vyšetření cca v 25.-26. týdnu – poradna, orient. UZ vyšetření, oGTT

Pozn:  u Rh negativních aplikace anti D imunizace mezi 28-30 t.g. /hradí pojišťovny/

  • Trimestr (od 28 týdne…)

Vyšetření cca v 30.-32. týdnu – poradna, odběry krve – KO, UZ vyšetření ve III. trim.

Vyšetření cca v 35.-37. týdnu – poradna, UZ vyšetření (orient) nebo specializované (viz níže), GBS – kultivace pochvy. 

Registrace + vyšetření v porodnici (Check – in)- 36-37 týden

Vyšetření cca v 38.-40. týdnu – poradna,event. CTG a předání do péče porodnice

  • Vyšetření nad rámec standardní péče (hrazeno pacientkou)

 

  • Screeningové a superkonziliární ultrazvukové vyšetření plodu

 12-14 t.g.        I. trim. screening + vyšetření rizika preeklampsie

20-22 t.g.          Superkonziliární vyšetření plodu + fetální echo

36-37 t.g.         Superkonziliární vyšetření plodu v rámci zjištění růstové restrikce plodu

  • Každá těhotná má možnost dalších vyšetření (četnější poradny, četnější UZ vyšetření, 3D/4D UZ, odběr toxoplasmosy, TSH + jiné odběry…)